Αρχική » Τρίτος στα 7,5 χιλιόμετρα στον αγώνα δρομου στα Πιάνα Αρκαδίας. ο Κορινθιος αθλητης Παύλος Τζαναβαρας με Χρόνο 25:40″

Τρίτος στα 7,5 χιλιόμετρα στον αγώνα δρομου στα Πιάνα Αρκαδίας. ο Κορινθιος αθλητης Παύλος Τζαναβαρας με Χρόνο 25:40″

by Κ. Α.

Τρίτος. στα 7,5 χιλιόμετρα. στον αγωνα δρομου στα Πιάνα Αρκαδίας ο Κορινθιος αθλητης Παύλος Τζαναβαρας με Χρόνο 25:40″