Αρχική » ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΟΥΛΟΣ. Η Υπηρεσία καθαριότητας στην υπηρεσία του πολίτη κάθε μέρα