Αρχική » ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ. Η σύσταση Δημοτικού Ελεύθερου Ανοικτού Πανεπιστημίου στην Κόρινθο θα είναι γεγονός σε ένα μήνα.

ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ. Η σύσταση Δημοτικού Ελεύθερου Ανοικτού Πανεπιστημίου στην Κόρινθο θα είναι γεγονός σε ένα μήνα.

by Κ. Α.

Η σύσταση Δημοτικού Ελεύθερου Ανοικτού Πανεπιστημίου στην Κόρινθο θα είναι γεγονός σε ένα μήνα.
Πρόεδρος της Συντονιστικής Ομάδας ο δικός μας άνθρωπος, ο καθηγητής ιατρικής και Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Αθηνών Δημήτρης Τούσουλης.