Αρχική » ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ 2022-24 – ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΠΑΤΑΛΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ 2022-24 – ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΠΑΤΑΛΗΣ

by Κ. Α.

Αγαπητοί καταναλωτές,

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. Α638/20-2-2024 απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και την υπ’ αρ. 19/4/28-2-2024 απόφαση Δ.Σ ΔΕΥΑΛ-ΑΓ.Θ και ειδικότερα το σκέλος των μέτρων εξοικονόμησης υδατικών πόρων και περιορισμού της σπατάλης νερού σας ενημερώνουμε ότι σε εφαρμογή των παραπάνω και του αρ. 3.5 του Κανονισμού Ύδρευσης θα πραγματοποιηθούν περιορισμοί στην κατανάλωση  και  κυρώσεις όσων οικιακών παροχών παρουσίασαν και παρουσιάζουν υπερκατανάλωση.

Η ΔΕΥΑΛ-ΑΓ.Θ σε συνεδρίαση του Δ.Σ προχώρησε στην κατακύρωση 19 συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας με κατεπείγουσες διαγωνιστικές διαδικασίες.

Οι σχετικές συμβάσεις έχουν υπογραφεί και η υλοποίησή τους έχει ξεκινήσει στις αρχές Απριλίου με στόχο την ολοκλήρωση και την παράδοσή τους σε χρήση εντός του Ιουνίου 2024.

Οι συμβάσεις αυτές αφορούν έργα-προμήθειες-υπηρεσίες όπως Αφαλατώσεις  (Άγιοι Θεόδωροι. , Ίσθμια και Στραβά), νέες γεωτρήσεις, εξοπλισμός γεωτρήσεων, δίκτυα διασύνδεσης γεωτρήσεων, τηλεμετρία γεωτρήσεων, καλλιέργεια πηγών κ.ά.

Ωστόσο η παραπάνω προσπάθεια θα πέσει στο κενό αν δεν συνοδευτεί από συνετή χρήση του νερού από όλους.

Η σπατάλη στερεί σήμερα το νερό από κάποιους συμπολίτες μας, αλλά κυρίως θα το στερήσει από τις επόμενες γενιές, κι αυτό η ΔΕΥΑ θα εξαντλήσει τις αρμοδιότητες της για να το αποτρέψει.

Σας καλούμε να γίνετε συμπαραστάτες σ’ αυτήν την προσπάθεια. Φτηνό και υγιεινό νερό, με δίκαια διανομή προς όλους τους πολίτες χωρίς διακρίσεις.

Για τη ΔΕΥΑ Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων

                                                    Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

                                           ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ