Αρχική » 𝚺𝚾𝚬𝚺𝚬𝚰𝚺 𝚪𝚶𝚴𝚬𝛀𝚴, 𝚳𝚨𝚯𝚮𝚻𝛀𝚴 – 𝚶 𝚸𝚶𝚲𝚶𝚺 𝚻𝚶𝚼 𝚺𝚾𝚶𝚲𝚬𝚰𝚶𝚼 .Κυριακή 7 Απριλίου 2024 στηνAίθουσα ΚΑΠΗ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

𝚺𝚾𝚬𝚺𝚬𝚰𝚺 𝚪𝚶𝚴𝚬𝛀𝚴, 𝚳𝚨𝚯𝚮𝚻𝛀𝚴 – 𝚶 𝚸𝚶𝚲𝚶𝚺 𝚻𝚶𝚼 𝚺𝚾𝚶𝚲𝚬𝚰𝚶𝚼 .Κυριακή 7 Απριλίου 2024 στηνAίθουσα ΚΑΠΗ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

by Κ. Α.

𝚺𝚾𝚬𝚺𝚬𝚰𝚺 𝚪𝚶𝚴𝚬𝛀𝚴, 𝚳𝚨𝚯𝚮𝚻𝛀𝚴 – 𝚶 𝚸𝚶𝚲𝚶𝚺 𝚻𝚶𝚼 𝚺𝚾𝚶𝚲𝚬𝚰𝚶𝚼 .Κυριακή 7 Απριλίου 2024 στην
Aίθουσα ΚΑΠΗ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ