Αρχική » Ενημερωτικό σημείωμα από την Π.Υ ΚΟΡΙΝΘΟΥ για την καύση υπολειμμάτων από κλαδέματα.