Αρχική » ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΗ -ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ για ΘΕΜΑ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ. Ποιοι άνοιξαν το δρόμο για τη συμφωνία;

ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΗ -ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ για ΘΕΜΑ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ. Ποιοι άνοιξαν το δρόμο για τη συμφωνία;

by Κ. Α.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 13/3/2024 ΘΕΜΑ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
.
Ποιοι άνοιξαν το δρόμο για τη συμφωνία;
Ποιες ήταν οι θέσεις μας;
Ποιους όρους θέσαμε;
.
Επί της σύμβασης του έργου ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων: Η εισήγηση αφορούσε τη μη έγκριση του πρακτικού προσωρινής παραλαβής του έργου, με στόχο τη συλλογή στοιχείων προς τη Δημοτική Επιτροπή, που θα κρίνει εάν συντρέχει λόγος έκπτωσης του Αναδόχου. Κατόπιν τούτου, να κρίνει εάν συντρέχει περίπτωση μονομερούς καταγγελίας της σύμβασης εκ μέρους του Δήμου.
Αναφερθήκαμε στα πρακτικά της οικονομικής επιτροπής της 10-01-2020, όπου προκύπτει ότι ο δρόμος για τη σύμβαση αυτή άνοιξε με τη συναίνεση του κ.Νανόπουλου και του Κ.Σταυρέλη, ενώ καταψηφίστηκε η πρόταση του κ.Πνευματικού που πρότεινε την αυτεπιστασία. Επομένως αρχικά υπάρχει συνευθύνη των δύο παρατάξεων ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΕΛΗ για τη σύμβαση αυτή.
Στα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου της 24/05/2021, τρεις σύμβουλοι που βρίσκονται σήμερα στην παράταξη του κ.Σταυρέλη, ψηφισαν τη σύμβαση για το ΣΔΙΤ.
.
Ο νοών νοείτω !
.
Δώσαμε θετική ψήφο στην εισήγηση της πλειοψηφίας αφού δεσμεύτηκε ο κ.Δήμαρχος ότι θα εξαντλήσει όλες τις νομικές δυνατότητες, ώστε να αποδεσμευτούμε από την σύμβαση αυτή, που τη χαρακτηρίσαμε κακή και μη συμφέρουσα για το Δήμο μας. Θέσαμε όμως και τους δικούς μας όρους, ρωτώντας τον κ.Δήμαρχο εάν έχει «ζυγίσει» τις επιπτώσεις από τη λύση αυτής της σύμβασης:
Τι θα ζητήσει ο Ανάδοχος ως ποινική ρήτρα στην περίπτωση που προσφύγει στα δικαστήρια;
Τι θα γίνει στον ενδιάμεσο χρόνο με το έργο εάν σταματήσει; Οι τεχνικές μας υπηρεσίες είναι έτοιμες μαζί με το εργατικό μας δυναμικό να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις του έργου ή θα βρεθούμε χωρίς φωτισμό;
Εάν κηρυχθεί έκπτωτος ο Ανάδοχος θα συνεχίσουμε με τη μέθοδο της αυτεπιστασίας ή όχι;
.
Σημειώνουμε δε ότι η Πράσινη Πόλη σε περίπτωση που κηρυχθεί έκπτωτος ο ανάδοχος προκρίνει τη λύση της αυτεπιστασίας.
.
Η απάντηση που εδόθη είναι ότι οι τεχνικές υπηρεσίες έχουν επαρκή στοιχεία για να κηρυχθεί έκπτωτος ο Ανάδοχος και δεσμεύτηκε ο κ.Δήμαρχος ότι θα προχωρήσει νομικά τη διαδικασία.
Είναι προφανές ότι βρισκόμαστε στην πρώτη φάση των ενεργειών κατά του Αναδόχου και περιμένουμε τις εξελίξεις.
Την κύρια ευθύνη όμως για τους χειρισμούς της υπόθεσης αυτής την έχει η Δημοτική Αρχή, με τους νομικούς της συμβούλους.

ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΗ –
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ