Αρχική » Το Επιμελητηρίου Κορινθίας,  πραγματοποιεί σεμινάρια Τεχνικού Ασφαλείας

Το Επιμελητηρίου Κορινθίας,  πραγματοποιεί σεμινάρια Τεχνικού Ασφαλείας

by Κ. Α.

Σας ενημερώνουμε πως το KEK της Αναπτυξιακής Επιμελητηρίου Κορινθίας,  πραγματοποιεί σεμινάρια κατάρτισης για την επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων σε θέματα άσκησης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 3850/2010) για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων σε όλες τις επιχειρήσεις, που απασχολούν τουλάχιστον έναν εργαζόμενο και ανεξαρτήτως αριθμού απασχολουμένων, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας.