Αρχική » Ο Δήμαρχος Κορινθίων στο διήμερο συνέδριο του Συνδέσμου Προστασίας Ανάπτυξης Υμητού (ΣΠΑΥ)

Ο Δήμαρχος Κορινθίων στο διήμερο συνέδριο του Συνδέσμου Προστασίας Ανάπτυξης Υμητού (ΣΠΑΥ)

by Κ. Α.

Ο Δήμαρχος Κορινθίων στο διήμερο συνέδριο του Συνδέσμου Προστασίας Ανάπτυξης Υμητού (ΣΠΑΥ) στην Αργυρούπολη.
Ομιλητής στο πάνελ με θέμα “Το Μεγάλο Στοίχηµα της Ανασυγκρότησης σε Περιοχές που ∆οκιµάστηκαν από Μεγάλες
Φυσικές Καταστροφές”.
Ως Δήμαρχος υπέγραψα την διακήρυξη Αρχών 91 δήμων για την Πολιτική Προστασία, την Ανθεκτικότητα και την Αειφορία.