Αρχική » Μάρκος Λεγγας. Εγκρίθηκε από την Περιφερειακή Επιτροπή ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός του έργου της Περιφέρειας Πελοποννήσου στον Φενεό

Μάρκος Λεγγας. Εγκρίθηκε από την Περιφερειακή Επιτροπή ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός του έργου της Περιφέρειας Πελοποννήσου στον Φενεό

by Κ. Α.

Μάρκος Λεγγας. Εγκρίθηκε από την Περιφερειακή Επιτροπή ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός του έργου της Περιφέρειας Πελοποννήσου στον Φενεό με αντικείμενο:

💧Εξοικονόμηση #Νερού και #Ενέργειας του Δικτύου #Άρδευσης ΤΟΕΒ ΦΕΝΕΟΥ με Προϋπολογισμό 1.800.000€.

Βασικοί σκοποί του εγκεκριμένου έργου είναι:

✅ Ο εκσυγχρονισμός του
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και

✅ Η βελτιστοποίηση της διαχείρισης των γεωτρήσεων άρδευσης
του ΤΟΕΒ Φενεού

με στόχους:

✅τη μείωση των διαρροών,

✅τη μείωση των αντλούμενων ποσοτήτων
νερού και

✅την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας του δικτύου άρδευσης του ΤΟΕΒ Φενεού.