Αρχική » Νικος Σταυρελης. Από αύριο δίνουμε νερό από δημοτική γεώτρηση της Κορίνθου για την άρδευση των καλλιεργειών σε Λέχαιο, Περιγιάλι και Άσσο.

Νικος Σταυρελης. Από αύριο δίνουμε νερό από δημοτική γεώτρηση της Κορίνθου για την άρδευση των καλλιεργειών σε Λέχαιο, Περιγιάλι και Άσσο.

by Κ. Α.

Είμαστε δίπλα στους αγρότες.
Από αύριο δίνουμε νερό από δημοτική γεώτρηση της Κορίνθου για την άρδευση των καλλιεργειών σε Λέχαιο, Περιγιάλι και Άσσο.
Η διανομή θα είναι υπό την επιστασία του ειδικού συμβούλου Δημήτρη Κελάμη και την καθοδήγηση των τοπικών προέδρων των τοπικών συμβουλίων Γιώργου Κώστα, Νίκου Δεσποτάκη και Αλέκου Διαμαντίδη.
Στηρίζουμε με κάθε τρόπο την αγροτική παραγωγή στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας.