Αρχική » Ο Δήμος Κορινθίων ανακοινώνει στους ενδιαφερόμενους πολιτιστικούς, αθλητικούς και περιβαλλοντικούς συλλόγους που θέλουν να κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων του Δήμου (αθλητικά κέντρα, πνευματικά κέντρα, άλλοι χώροι) να καταθέσουν σχετικό αίτημα συνοδευόμενο από εγκεκριμένο καταστατικό.

Ο Δήμος Κορινθίων ανακοινώνει στους ενδιαφερόμενους πολιτιστικούς, αθλητικούς και περιβαλλοντικούς συλλόγους που θέλουν να κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων του Δήμου (αθλητικά κέντρα, πνευματικά κέντρα, άλλοι χώροι) να καταθέσουν σχετικό αίτημα συνοδευόμενο από εγκεκριμένο καταστατικό.

by Κ. Α.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

           Ο Δήμος Κορινθίων ανακοινώνει στους ενδιαφερόμενους πολιτιστικούς, αθλητικούς και περιβαλλοντικούς συλλόγους που θέλουν να κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων του Δήμου (αθλητικά κέντρα, πνευματικά κέντρα, άλλοι χώροι) να καταθέσουν σχετικό αίτημα συνοδευόμενο από εγκεκριμένο καταστατικό.

           Στο αίτημα θα αναγράφεται ο χώρος, ο χρόνος και ο σκοπός που αιτείται ο Σύλλογος.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024.

Οι αιτήσεις θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου για να εισαχθούν ως σχετικό θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο.