Αρχική » Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων πραγματοποίησέ δράση προληπτικής ιατρικής σε γυναίκες κατοίκους του οικισμού Ρομά της περιοχής Εξαμιλίων.

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων πραγματοποίησέ δράση προληπτικής ιατρικής σε γυναίκες κατοίκους του οικισμού Ρομά της περιοχής Εξαμιλίων.

by Κ. Α.

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου μας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Prolepsis κατόπιν έγκρισης της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, πραγματοποίησέ δράση προληπτικής ιατρικής σε γυναίκες κατοίκους του οικισμού Ρομά της περιοχής Εξαμιλίων.