Αρχική » 41ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΠΟΜΙΔΑ, Σάββατο 27.1.2024, 10.00 π.μ. στο ΕΒΕΑ