Αρχική » Νέοι άμισθοι ειδικοί σύμβουλοι ορίστηκαν με απόφασή του Δημάρχου Κορινθίων

Νέοι άμισθοι ειδικοί σύμβουλοι ορίστηκαν με απόφασή του Δημάρχου Κορινθίων

by Κ. Α.
  1. ΓΙΑΝΝΙΔΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΝΣΥ) Επικοινωνίας, Εξωστρέφειας, Πολιτισμού και δημιουργίας της «Κορινθίων Συνέλευσης»
  2. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Αθλητισμός
  3. ΖΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – Δαση και Δασικές εκτάσεις
  4. ΖΙΑΖΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Αγροτική Πολιτική
  5. ΚΕΛΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – Διαχείριση νερών άρδευσης Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου
  6. ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΦΩΤΙΟΣ – Αρδευτικά, Φράγματα, Λιμνοδεξαμενές και αγροτικές οδοποιίες
  7. ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ – Θέματα Ανάπτυξης Περιφέρειας
  8. ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – Προστασίας Θαλασσών και Ιχθυοκαλλιεργειών
  9. ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – Δημοτική Αστυνομία
  10. ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ – Παιδεία, Αθλητισμός και Τουρισμός)