Αρχική » Τετα Μπονατσου.Στην προσπάθεια όλων μας , υπόσχομαι να φανώ αντάξια της πρότασης του Δημάρχου και να προσφέρω τις δυνάμεις μου , με γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

Τετα Μπονατσου.Στην προσπάθεια όλων μας , υπόσχομαι να φανώ αντάξια της πρότασης του Δημάρχου και να προσφέρω τις δυνάμεις μου , με γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

by Κ. Α.

Αναλαμβάνοντας τα καθήκοντα της Αντιδημάρχου Οικονομικών του Δήμου Κορινθίων , θα ήθελα αρχικά να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο κύριο Νίκο Σταυρέλη για την τιμητική στο πρόσωπό μου ανάθεση .

Στις λίγες μέρες της ορκωμοσίας του νέου Δημάρχου, είναι ορατός ο στόχος για την βελτίωση της καθημερινότητας των Δημοτών και του νοικοκυρέματος του Δήμου Κορινθίων .

Στην προσπάθεια όλων μας , υπόσχομαι να φανώ αντάξια της πρότασης του Δημάρχου και να προσφέρω τις δυνάμεις μου , με γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.
Υπόσχομαι να σέβομαι και να διασφαλίζω τα δικαιώματα των πολιτών και να μεριμνώ για την καθολική εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους προς το δήμο , χωρίς διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε προσώπου ή του κοινού συμφέροντος.
Όλα τα παραπάνω τα οφείλουμε στους Κορίνθιους πέρα και πάνω από οποιαδήποτε κομματική προέλευση.
Επισημάνω την πεποίθησή μου πως τα προβλήματα στην τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχουν χρώμα και είναι ίδια για όλους του δημότες.
Ευχαριστώ όλους σας και τον Δήμαρχο Νικο Σταυρελη