Αρχική » Πραγματοποιήθηκε η ορκωμοσία των Δημοτικών και τοπικών συμβούλων του Δήμου Κορινθίων.